Základní ustanovení

Správcem a zpracovatelem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je společnost STS Comp s.r.o., se sídlem: Za Poříčskou branou 334/4, 186 00 Praha 8, IČ:  26504537, DIČ: CZ26504537, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 86353 pod spisovou značkou C 86353.

Účel zpracování Vašich osobních údajů 

Naše obchodní a servisní činnost vyžaduje zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění obchodní, servisní činnosti a smluv, které si u nás objednáte. U některého zboží či služeb jsou údaje vyžadovány pro jmenovité vystavení, zejména softwarových produktů a služeb, které si naším prostřednictvím objednáváte. Pro vystavení a užívání licencí některých softwarových výrobců je nutné uvádět některé údaje, typicky jméno/příjmení, adresu a  e-mail. Pro vyřízení Vaší objednávky, servisu  či dotazu, případně poptávky, pro uskutečnění dopravy Vašeho zboží, dále také pro zasílání newsletterů a pod.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

Zpracováváme Vaše osobní údaje. Jedná se konkrétně o jméno, příjmení, telefon, fakturační a doručovací adresu, e-mailovou adresu, případně informace o předchozích objednávkách, reklamacích či servisu a dotazech. V případě reklamace můžeme po Vás vyžadovat číslo bankovního účtu pro vrácení peněz.

Příjemci Vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje předáváme dopravcům za účelem doručení Vámi objednaného zboží. Jedná se o kontaktní údaje a případně částku, pokud jste si zvolili platbu dobírkou. U některého zboží či služeb jsou údaje vyžadovány pro jmenovité vystavení, zejména softwarových produktů a služeb.  Vaše údaje pak dále zpracovává externí účetní a zaměstnanci zajišťující servis. Za zvláštních podmínek, definovaných zákonem jsme povinni předat některé Vaše osobní údaje Policii ČR, Úřadu na ochranu osobních údajů, orgánům veřejné správy či dalším orgánům činných v trestním řízení.

Používání soubory Cookie 

Soubory Cookie slouží pro zaznamenání informací o návštěvě webu, nikoliv ke zjištění Vašich citlivých údajů. Tyto soubory umožní na webu zaznamenat informace o tom, že jste navštívili web a příští návštěva může být pro Vás příjemnější například díky uložení nastavení, které si zvolíte (částka, jazyk, apod.).

Doba uchovávání Vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, od provedení objednávky až po vystavení faktury a předání dopravci, poté po dobu 10 let. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od data udělení souhlasu. Našim zákazníkům zasíláme e-mailem obchodní sdělení s novinkami. Pokud si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje a nezasílali Vám obchodní sdělení, můžete se odhlásit od jejich odběru.

Vaše osobní údaje zpracováváme i bez souhlasu, a to konkrétně ty, které jsou nutné pro vyřízení servisu a objednávky.

Podle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Vám můžeme zasílat obchodní sdělení za předpokladu, že jste náš zákazník nebo nám k tomu dáte souhlas. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, případně uvést, že nemáte zájem o obchodní sdělení.

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k nim mají přístup pouze jím pověřené osoby. Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem, zneužitím či ztrátou. Jako ochranu před porušením zabezpečení využíváme především omezený přístup do prostor podnikání a minimalizaci počtu pracovníků, kteří přijdou s Vašimi údaji do kontaktu. Po vypršení lhůty pro zpracování jsou Vaše osobní údaje smazány, v papírové podobě jsou skartovány.

Vaše práva v souvislosti s Vašimi osobními údaji 

V rámci Obecného nařízení na ochranu osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k Vašim osobním údajům
  • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů
  • právo na opravu osobních údajů nebo jejich doplnění
  • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • právo na výmaz osobních údajů
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování
  • podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údaj

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně ochrany osobních údajů, nebo chcete podat námitku proti zpracování osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu gdpr@e-5.cz nebo písemně na adresu sídla naší společnosti. Abychom vyhověli Vaší žádosti, je nutné z naší strany ověřit, že se jedná právě o Vás. Jedná se o prevenci před neoprávněným přístupem k osobním údajům osobám, pro které nejsou určeny.

Závěrečná ustanovení 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.