Parametry příkazu shutdown

Použití parametrů: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e | /o] [/hybrid] [/soft] [/fw] [/f] [/m \\počítač][/t xxx][/d [plu:]xx:yy [/c “komentář”]]. Například »shutdown /s /t 30« vypne místní počítač po 30 sekundách od spuštění příkazu.

ParametrPopis parametru
/?Zobrazí nápovědu. Stejný výsledek dostanete, i když nezadáte žádný parametr.
/iZobrazí grafické uživatelské rozhraní (GUI).
/lOdhlášení. Nelze použít s parametrem /m nebo /d.
/sVypne místní počítač.
/rZcela vypne a restartuje počítač.
/gZcela vypne a restartuje počítač. Po novém spuštění počítače restartujte všechny registrované aplikace.
/aPřeruší vypínání systému. Lze použít pouze v časovém limitu. V kombinaci s /fw vymaže všechna čekající spuštění do firmwaru.
/pVypne místní počítač bez časového limitu nebo upozornění. Lze použít pouze s přepínači /d a /f.
/hUvede místní počítač do režimu hibernace.
/hybridVypne počítač a připraví jej na rychlé spuštění. Musí být použito s parametrem /s.
/fwV kombinaci s možností vypnutí způsobí, aby příští spuštění přešlo do uživatelského rozhraní firmwaru.
/eDokumentuje důvod neočekávaného vypnutí počítače.
/oUmožňuje přejít do nabídky rozšířených možností spuštění a restartovat počítač. Musí být použito s parametrem /r.
/m \\počítačUrčuje cílový počítač.
/t xxxNastaví časový limit před vypnutím na xxx sekund. Platný rozsah je 0–315360000 (10 let), výchozí hodnota je 30. Je-li časový limit větší než 0, předpokládá se použití parametru /f.
/c “komentář”Komentář k důvodu restartování nebo vypnutí. Povoleno je maximálně 512 znaků.
/fVynutí ukončení spuštěných aplikací bez předchozího upozornění. Použití parametru /f se předpokládá, pokud je pro parametr /t zadána větší hodnota než 0.
/d [p|u:]xx:yyZadejte důvod restartování nebo vypnutí.
p označuje, že restartování nebo vypnutí je plánované.
u označuje, že důvod definuje uživatel.
Není-li zadán parametr p ani u, je restartování nebo vypnutí
neplánované.
xx je číslo závažného důvodu (kladné celé číslo menší než 256).
yy je číslo méně závažného důvodu (kladné celé číslo menší než 65 536).
Příspěvek byl publikován v rubrice Nastavení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.